Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Z dniem 8 lipca 2019 r., o godz. 10:00 otwarta zostanie rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów  Wielkopolski. Rekrutacja uzupełniająca potrwa do dnia 18 lipca 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami poszczególnych szkół podstawowych biorących udział w naborze.

Przypominamy, że w związku z reformą oświaty polegającą na wygaszaniu  gimnazjów oraz utworzeniu 8 letnich szkół podstawowych zmianie uległa sieć szkół, do których prowadzone są zapisy. I tak, Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim przekształcono w Szkołę Podstawową nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim przekształcono w Szkołę Podstawową Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowie Wielkopolskim włączono do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim do czasu wygaszenia, Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim przekształcono w Szkołę Podstawową nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim, Polsko - Kanadyjskie Gimnazjum im. A. Bella w Ostrowie Wielkopolskim włączono do Polsko – Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej im. A. Bella w Ostrowie Wielkopolskim, natomiast Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim włączono do Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim.

Wykaz ośmioletnich szkół podstawowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Szkoły Prowadzone przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski:


1.    Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 15
2.    Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 51
3.    Szkoła Podstawowa  nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 3
4.    Szkoła Podstawowa  nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Grabowska 1- 3
5.    Szkoła Podstawowa  nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 112
6.    Szkoła Podstawowa  nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Bema 30
7.    Szkoła Podstawowa  nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Asnyka 26
8.    Szkoła Podstawowa  nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Batorego 2
9.    Szkoła Podstawowa  nr 13  im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Świetlicowa 9
10.    Szkoła Podstawowa nr 14 IM. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 171


Szkoły Prowadzone przez inne podmioty:


11.    Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Edukator” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Tuwima 12
12.    Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella, ul. Kościuszki 21
13.    Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Waryńskiego 29
14.    Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko, ul. Słowackiego 33a
15.    Szkoła Podstawowa dla klas I-III "Mądra Sowa", ul. Krotoszyńska 156


Do szkoły obwodowej dziecko zostaje przyjęte z urzędu i nie podlega w ogóle procesowi rekrutacji. Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w szkole, lub za pomocą elektronicznego systemu NABO poprzez wypełnienie dokumentu, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej. Procesowi rekrutacji natomiast podlegają dzieci, które nie należą do obwodu danej szkoły podstawowej, a o ich przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskana z poszczególnych kryteriów, podjętych Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dnia 29 marca 2017 r.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty do ich potwierdzenia:

 1. Kandydat mieszka na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 15 pkt.
  (w przypadku różnych adresów zamieszkania i zameldowania wymagane oświadczenie);

 2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt.
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy);

 3. Miejsce pracy rodziców / prawnych opiekunów znajduje się  w obwodzie szkoły – 4 pkt.
  (wymagane oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, lub zaświadczenie z zakładu pracy);

 4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców / prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.
  (wymagane oświadczenie o zamieszkaniu krewnych dziecka w obwodzie danej szkoły);

 5. Dziecko uczęszczało do przedszkola znajdującego się na tym samym osiedlu co szkoła – 2 pkt.
  (wymagane potwierdzenie z przedszkola);

 6. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły – 1 pkt.
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy).

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć oświadczenia. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.

Szczegółowych informacji dotyczących nowych obwodów szkolnych  można uzyskać w sekretariatach szkół oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Rekrutacja ID: 133; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 0;