Niezalogowany
zmień rozmiar:

Witamy w Elektronicznym Systemie Naboru do Szkół. Za pomocą poniższego formularza można dokonać zapisu dziecka do szkoły. 
Poniższy dokument może stanowić zgłoszenie dziecka do szkoły (w przypadku wskazania tylko placówki obwodowej), bądź wniosek o przyjęcie do szkoły (w przypadku wyboru kilku placówek). Program na podstawie liczby wskazanych placówek przypisuje automatycznie w tytule czy dany dokument jest wnioskiem, czy zgłoszeniem.
Wypełniony dokument należy wydrukować i dostarczyć do placówki obwodowej lub pierwszego wyboru.

Jeżeli wprowadzaliście już Państwo w bieżącej rekrutacji dane dziecka, prosimy o skorzystanie z opcji logowania do panelu rodzica.

W celu zapoznania się z ofertą placówek oraz sprawdzenia ile wniosków zostało złożonych do danej szkoły, prosimy wybrać zakładkę „Oferty placówek”.


Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach składanego zgłoszenia są szkoły obwodowe wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zgłoszeniu.  Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do szkoły obwodowej, na podstawie art. 133 ust 1 oraz 151 ust 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do dostępu  i sprostowania danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO). Szczegółowa klauzula informacyjna wynikająca z  art. 13 RODO dostępna jest w sekretariacie szkoły,  do której złożono zgłoszenie.

Obowiązek rekrutacji
Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są szkoły wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku.  Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do dostępu  i sprostowania danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO). Szczegółowa klauzula informacyjna wynikająca z  art. 13 RODO dostępna jest w sekretariacie szkoły,  do której złożono wniosek.


Rekrutacja ID: 127; Wersja: 9.116.296.1546 Harmonogram ID: 378;