Niezalogowany
zmień rozmiar:

Ważny komunikat!

Szanowni Państwo,
w związku z wydanym zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącym zamknięcia do dnia 25 marca br. placówek oświatowych, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że zgłoszenia dzieci do klas I w formie papierowej przyjmowane będą w szkołach obwodowych od dnia 26 marca br.
Harmonogram rekrutacji pozostaje bez zmian.


Wydział Edukacji i Sportu - Referat Oświaty informuje, że do dnia 31 maja 2020 r., trwa rekrutacja zasadnicza do klas pierwszych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów  Wielkopolski, dla kandydatów  zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej zlokalizowanej poza obwodem zamieszkania, rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach od 1 do 7 czerwca 2020 r., tylko na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji zasadniczej.


Wykaz ośmioletnich szkół podstawowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Szkoły Prowadzone przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski:

1.    Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 15
2.    Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 51
3.    Szkoła Podstawowa  nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 3
4.    Szkoła Podstawowa  nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Grabowska 1- 3
5.    Szkoła Podstawowa  nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 112
6.    Szkoła Podstawowa  nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Bema 30
7.    Szkoła Podstawowa  nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Asnyka 26
8.    Szkoła Podstawowa  nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Batorego 2
9.    Szkoła Podstawowa  nr 13  im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Świetlicowa 9
10.    Szkoła Podstawowa nr 14 IM. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 171


Do szkoły obwodowej dziecko zostaje przyjęte z urzędu i nie podlega w ogóle procesowi rekrutacji. Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w szkole, lub za pomocą elektronicznego systemu NABO poprzez wypełnienie dokumentu, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.


Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do dostępu do danych  i ich  sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w placówce oświatowej, do której złożono wniosek
Rekrutacja ID: 131; Wersja: 20.143.310.2085 Harmonogram ID: 422;