Niezalogowany
zmień rozmiar:

Ważny komunikat!

Z dniem 1 września 2021 roku, Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych zostaje przekształcona w Szkołę Podstawową nr 4. Wszyscy uczniowie aktualnie uczący się w Szkole Podstawowej Uczniów Kreatywnych, z dniem 1 września 2021 r., stają się uczniami Szkoły Podstawowej nr 4.

Zapisy na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej przy ul. Waryńskiego 29

Rodzice / Opiekunowie prawni, którzy chcą zapisać swoje dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej przy ul. Waryńskiego 29, która z dniem 1 września 2021 r., stanie się Szkołą Podstawową nr 4, proszeni są o osobiste stawiennictwo w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Królowej Jadwigi 3 celem dokonania formalności lub bezpośredni kontakt telefoniczny z sekretariatem pod numerem 62 592 14 42

Uwaga:

Zapisy do szkoły przy ul. Waryńskiego 29 na rok szkolny 2021/2022 odbywają się tylko w formie tradycyjnej - papierowej, z pominięciem rekrutacji elektronicznej, stad konieczność wizyty lub kontaktu z sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Królowej Jadwigi 3.
 

Zapisy na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Królowej Jadwigi 3

Informujemy, iż w związku ze zmianą z dniem 1 września 2021 r. siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim, dzieci aktualnie uczęszczające oraz biorące udział w tegorocznej rekrutacji, od 1 września br. będą uczęszczały do nowej siedziby szkoły zlokalizowanej w budynku przy ul. Waryńskiego 29.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły Podstawowej nr 4 pod nr telefonu 62 592 14 42.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
Wydział Edukacji i Sportu - Referat Oświaty informuje, że do dnia 30 czerwca 2021 r., trwa rekrutacja zasadnicza do klas pierwszych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów  Wielkopolski, dla kandydatów  zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej zlokalizowanej poza obwodem zamieszkania, rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach od 1 do 7 lipca 2021 r., tylko na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji zasadniczej.


Wykaz ośmioletnich szkół podstawowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Szkoły Prowadzone przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski:

1.    Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 15
2.    Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 51
3.    Szkoła Podstawowa  nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 3
4.    Szkoła Podstawowa  nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Grabowska 1- 3
5.    Szkoła Podstawowa  nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 112
6.    Szkoła Podstawowa  nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Bema 30
7.    Szkoła Podstawowa  nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Asnyka 26
8.    Szkoła Podstawowa  nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Batorego 2
9.    Szkoła Podstawowa  nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Świetlicowa 9
10.  Szkoła Podstawowa  nr 14 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 171


Do szkoły obwodowej dziecko zostaje przyjęte z urzędu i nie podlega w ogóle procesowi rekrutacji. Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w szkole, lub za pomocą elektronicznego systemu NABO poprzez wypełnienie dokumentu, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.


Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do dostępu do danych  i ich  sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w placówce oświatowej, do której złożono wniosek
Rekrutacja ID: 135; Wersja: 21.130.315.1030 Harmonogram ID: 540;